About this site

Istanbul-based Deniz Gül, works with text, objects, photography, performance, and film to explore the ways in which people construct identities through their social selves, behavioral patterns, and daily rituals. Gül’s projects often incorporate multiple phases; she creates sculptural installations supported by an earlier piece of writing, followed by an adaptation to a performance.

B.İ.M.A.B.K.R.

Galeri Manâ, 28 Kasım – 25 Ocak 2013 tarihleri arasında Deniz Gül’ün B.İ.M.A.B.K.R. başlıklı mekansal önerisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının metin ve nesne arasında sürdürdüğü form araştırması niteliğindeki çalışmaları yedi hafta boyunca değişen bir kurgu içinde izleyiciye sunulacak.

Deniz Gül’ün 2011’de ARTER’de yer almış olan 5 Kişilik Bufet adlı çalışmasında izlemiş olduğu yöntemin devamı niteliğindeki B.İ.M.A.B.K.R., Gül’ün yazdığı metinden dışa taşıp fizikselleşen nesneler aracılığıyla zaman-mekansal bir öneriye dönüşüyor. Beyaz İlmekli Manyel, Albay Bicol, Kornatlı Raziye’nin baş harflerine soyutlanmış kurmaca kişilerin mekan ve zaman içerisinde görünür olma hallerini nesneler üzerinden araştıran Gül, galerinin fiziksel alanında ve izleyicinin zihinsel alanında zamana yayılarak oluşan ve anlamını bulan özne/nesne oluşumuna işaret ediyor. 

Durağan sergi düzeninin aksine çalışmaların akışkan bir yerleştirme içinde sunulduğu mekanda nesneler çoklu anlamları üzerinden, görünür kılınan ile görünmez olanın arasında iktidarın aldığı gündelik biçimler üzerine çeşitli bağlamsal okumalara yol açıyor. Beyaz İlmekli Manyel’in evinde başlayan bu öneride Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın bir ev içi anıt mobilyasına dönüştüğü Vitrin, hem erkil bir anıtsallıktan evcimen bir nesneye geçişe, hem de kamusal vurgusu olan bir heykelin ev içindeki iktidar alanıyla nasıl örtüştüğüne işaret ediyor. Yine ev içine ait bir nesne olan leğenin alçıdan üretildiği Sızı adlı çalışmada, sıvılaşarak zemine akan su, Sütun, JİTEM gibi erki simgeleyen yerleştirmelerin bulunduğu düzlemde, nesnenin kendi formundan başkalaşmasını, nefes almasını, nesnenin içinde barındırdığı var olma ve görünürlük biçimlerini araştırıyor.

Deniz Gül metin, nesne, performans ve film ile çalışarak davranış kalıpları ve gündelik ritüeller üzerinden bireylerin özne ve kimlik oluşum yöntemlerine odaklanıyor. Gül’ün projeleri genellikle birkaç etaptan oluşuyor; yazdığı bir metnin ardından oluşturduğu nesneler ve yerleştirmeler çoklu anlamları aracılığıyla şiirsel bir deneyim aktarıyorlar. Gül, kamusal ve özel alanların kurgulanma mekanizmalarını görünürlük üzerinden sorguluyor, sınırları yeniden tanımlamakla ilgileniyor, mekanları ve nesneleri yeni anlam kalıplarına açıyor.

Deniz Gül Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2011’de 5 Kişilik Bufet adlı kişisel sergisi ARTER (İstanbul)’de yer alan Gül’ün çalışmaları 2004’ten bu yana, Salzburger Kunstverein, Salzburg (2012); Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varşova (2010); Palais des Beaux Arts de Lille, Lille (2009); Centre de Cultura Contemporania, Barselona (2008) gibi kurumlarda sergilendi. Katıldığı konuk sanatçı programları arasında Hyde Park Art Center, Şikago (2012); Künstlersymposium Ortung, Salzburg (2011); Khoj, Mumbai (2006) ve Tokyo Wonder Site, Tokyo (2008) bulunmaktadır. 1982 Izmir doğumlu Deniz Gül İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Galeri Manâ, Tophane’de 19. yüzyıldan kalma bir değirmen binasında, 400 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Mehveş Arıburnu tarafından 2011’de kurulan galeri, sergi programı, özel etkinlikleri ve yayıncılığı ile galeri kimliğinin ve kurumsal rolünün sınırlarını araştırmayı hedefliyor. Kapsayıcı bir yaklaşımla disiplinlerarası bir diyaloğa ortam sağlamayı amaçlayan Galeri Manâ, kullandıkları mecraların sınırlarını ilerleterek yeni eşikler oluşturan ve günümüz çağdaş sanatında özgün bir dil ve öncü bir duruşu temsil eden sanatçılarla çalışıyor.

Galeri Manâ Salı-Cumartesi günleri 11:00-18:00 arası ziyarete açıktır.

Loading next page

Hang on tight while we grab the next page